top of page

Hoog rendement glas

Dubbel glas en hoog rendement glas isoleren beter dan enkel glas en verbeteren uw comfort. Bovendien bespaart u ermee op uw stookkosten, zo verdient de investering zichzelf terug.

Ook als ramen en kozijnen nog niet aan vervanging toe zijn, kan dubbel of hoog rendement glas al rendabel zijn. Daarnaast kan de subsidie op woningisolatie een handje helpen.

Alpa Totaal tips isolerend glas

  • Weet u niet welk soort (dubbel) glas uw woning heeft? Kijk dan naar de aanduiding in de afstandhouder tussen de glasplaten: HR, HR+ of HR++. Staat er geen aanduiding, dan gaat het om gewoon dubbelglas of HR glas van voor 1996.

  • HR++ glas is iets duurder dan standaard dubbel glas, maar dit verschil verdient u binnen ruim twee jaar terug omdat de energierekening omlaag gaat.

  • Alpa totaal plaatst en onderhoudt via de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3577, zodat de dubbele beglazing minder snel ‘lek’ raakt of breekt.
     

Energiebesparing

Verlaging van het energieverbruik is beter voor het milieu. Uw energieverbruik neemt af door goede isolatie van uw huis: door isolatieglas gaat minder warmte verloren en de verwarmingsketel hoeft minder hard te stoken.

Gemiddeld verbruikt een woning voor centrale verwarming ongeveer 1.200 m3 gas. Als enkel glas wordt vervangen door HR++ glas, kan dat in een woning met 20 m2 glas gemiddeld 315 tot 460 m3 gas per jaar besparen. Het vervangen van enkel glas door HR++ glas, leidt dus tot een aanzienlijke verlaging van uw energieverbruik.

Onder isolerend glas vallen alle soorten glas die beter isoleren dan enkel glas. Isolerend glas bestaat uit twee, soms drie, glasplaten met daartussen een ruimte, de zogeheten spouw. Tegenwoordig wordt in plaats van gewoon dubbel glas vaak isolerend glas gebruikt met dubbel of drievoudig hoog rendement glas (HR++ en HR+++).

 

Hieronder alle soorten isolerend glas op een rij:

  • Gewoon dubbel glas

  • HR

  • HR+ glas

  • HR++ glas.

  • HR+++ glas (drievoudig glas)

 

Isolatie beter door argon en coating

In de spouw tussen de glasplaten zit droge lucht, of een soort gas. Die van gewoon dubbel glas is gevuld met droge lucht. Tussen de glasplaten van HR++ en HR+++ (en het meeste HR+) glas zit een edelgas, meestal argon. Edelgassen isoleren beter dan droge lucht.

Aan de binnenzijde van alle HR glassoorten zit ook een coating (laagje), dat de isolatie nog meer verbetert. De coatings weerkaatsen namelijk de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door.

Het soort glas is herkenbaar aan de aanduiding (HR, HR+ en HR++ ) tussen de glasplaten in. Als u twijfelt of het glas een warmtereflecterende coating heeft, kunt u dat met een aansteker controleren: Houdt (in huis) op tien centimeter van het dubbel glas een brandende aansteker. Kijk naar buiten: U ziet dan vier vlammetjes reflecteren. Als er een coating op het glas zit, heeft de tweede of derde vlam een afwijkende kleur (meestal blauw/roze).

Subsidie en besparingen

Subsidie op woningisolatie

Huiseigenaren kunnen gebruik maken van een landelijke subsidieregeling woningisolatie. Deze maakt het sinds 1 juli 2009 financieel aantrekkelijker om de woning te isoleren, bijvoorbeeld door HR++ glas te (laten) zetten.

Besparing

U bespaart met HR++ glas op de energierekening, omdat u minder gas verbruikt voor verwarming. Hoeveel gas u jaarlijks bespaart, hangt af van het soort glas en het vertrek (woonkamer, keuken of slaapkamer). Waar u normaal al weinig stookt, bespaart u netto ook minder. Ook hangt de besparing af van uw stookgedrag en het aantal uur dat u gemiddeld thuis bent.

Onderstaande tabel laat zien hoeveel elk soort isolerend glas gemiddeld bespaart, ten opzichte van enkel glas. De schatting geldt bij gemiddelde aanwezigheid en een gemiddelde stooktemperatuur van achttien graden.

* Bij een gasprijs van 0,54 euro per m3 (prijspeil 2010).

 

Investering en terugverdientijd

Isolerend glas is gunstig voor uw portemonnee, maar vraagt wel een investering. Die verdient u na verloop van tijd terug door een besparing op uw energiekosten. De terugverdientijd hangt af van de situatie.

bottom of page